Již od nepaměti lidé vždy usilovali

o harmonii mysli, těla a ducha


.. jenže


Když jsme ve stresu, soustředíme se odjakživa hlavně na naše tělo, na prostředí a na čas. V dávných dobách nám šlo o přežití, v moderním světě jsme zahlceni podněty, deadliny a civilizačním stresem. Začínáme věřit jen ve vnější podněty a stávají se z nás materialisti. Vnějšímu světu dáváme přílišnou důležitost a tím se dostáváme z rovnováhy, ztrácíme kontakt sami se sebou.

Již od nepaměti lidé vždy usilovali o harmonii mysli, těla a ducha


.. jenže


Když jsme ve stresu, soustředíme se odjakživa hlavně na naše tělo, na prostředí a na čas. V dávných dobách nám šlo o přežití, v moderním světě jsme zahlceni podněty, deadliny a civilizačním stresem. Začínáme věřit jen ve vnější podněty a stávají se z nás materialisti. Vnějšímu světu dáváme přílišnou důležitost a tím se dostáváme z rovnováhy, ztrácíme kontakt sami se sebou.

.. zapomínáme na celostní přístup

Mysl a myšlenky

Mysl


Co děláme a jak myslíme je výsledkem toho, co jsme se za celý život naučili a co jsme prožili. Jakmile se něco jednou naučíme, máme tendenci dělat stejné věci stále stejně a přemýšlet stále stejným způsobem. Dostává se nám tím pádem stále stejných výsledků a žijeme v kruhu. Stále stejný život se stejnými myšlenkami. Myšlenky, pocity a emoce, které v sobě znovu a znovu zažíváme, jsou tedy spíš výsledkem minulosti než současného stavu.


Tělo


Když opakovaně zažijeme strach nebo jiné nepříjemné pocity, vytváří se v mozku úplně stejně jako u myšlenek nové programy / nové neuronové spoje a tyto pocity se stávají naší součástí. Pokud posilujeme nepřijemnou myšlenku, posilujeme nepřijemnou emocí, která s ní souvisí. Totéž platí i opačně. A protože jsou emoce řečí našeho těla, začnou měnit chemii v těle. Když to dělají delší dobu, vzniká například nemoc.

Tělo


Síla mysli


Jestliže si připustíme, že tyto programy dokážeme sami vytvářet, otevírají se nám neuvěřitelné možnosti. Najednou zjišťujeme, že nemusíme čekat na to, abychom se mohli cítit dobře, abychom cítili lásku, klid, abychom byli šťastní. Příliš často čekáme až na nějaký podnět zvenčí abychom mohli změnit to, jak se cítíme uvnitř. Tak to ale zkrátka nefunguje. Pravdou je, že co děláme uvnitř v sobě, vytváří důsledky v našem vnějším světě. Tomu říkáme síla mysli či vnitřní síla, kterou má každý z nás.


Síla mysli


Jestliže si připustíme, že tyto programy dokážeme sami vytvářet, otevírají se nám neuvěřitelné možnosti. Najednou zjišťujeme, že nemusíme čekat na to, abychom se mohli cítit dobře, abychom cítili lásku, klid, abychom byli šťastní. Příliš často čekáme až na nějaký podnět zvenčí abychom mohli změnit to, jak se cítíme uvnitř. Tak to ale zkrátka nefunguje. Pravdou je, že co děláme uvnitř v sobě, vytváří důsledky v našem vnějším světě. Tomu říkáme síla mysli či vnitřní síla, kterou má každý z nás.Rovnováha


Naše myšlenky, pocity a jednání vytváří naší subjektivní realitu a ta zase to, jak žijeme. Pokud tedy chceme změnit realitu, je třeba změnit nejprve sebe sama. Je potřeba stát se někým jiným. Lidé procházeli transformací skrze změněný stav vědomí už od nepaměti. V tomto stavu vytvářeli nové myšlenky a pocity a tím na nejhlubší úrovni měnili zvyky starého já a znovu objevovali sami sebe. Životní rovnováha totiž úzce souvisí s vytvářením souladu se sebou samými. Souladu vnitřního a vnějšího světa.

Rovnováha a harmonie


Tvoříme za hranicemi hmoty


Pokud náš mozek a srdce fungují správně, dochází k jejich propojení. V tu chvíli se veškerá energie, která byla věnována nezdravým procesům, začne přesouvat do srdce a my zažíváme úžasný pocit, který léčí a uzdravuje tělo. Tato energie okolo nás vytváří magnetické pole. Naopak, žijeme-li ve stresu, toto magnetické pole se zmenšuje. Pokud se magnetické pole zmenšuje, naše mysl se stává orientována na výsledek a na kontrolu. Pokud se toto pole rozšiřuje, cítíme se skvěle a v rovnováze, rozmělňujeme své ego, méně analyzujeme a více důvěřujeme kam kráčíme, protože máme víru v něco vyššího, s čímž se cítíme být propojení. Užíváme si přítomnosti a naše budoucnost se může ubírat správným směrem, protože ji tvoříme za hranicí hmoty.


Moudrost našich předků


V dávné minulosti můžeme objevit skutečnou moudrost. Naši předci nás mohou mnohému naučit. Od principů fungování světa, zákonitostí života až po prastaré zkušenosti, jak získat rovnováhu a harmonii v našem bytí. Tyto tisícileté zkušenosti mnohdy korespondují s poznáním dnešní vědy. Naši předkové například velmi dobře znali tranz, jen s ním zacházeli trochu jinak. Chodili do jiných světů pro prožitky, rady a zkušenosti a s těmi se pak vraceli zpět, do své reality. K uskutečnění této cesty praktikovali rituály, které ve vnějším světě podporovaly záměr k proměně ve světě vnitřním. Prováděli hluboké meditace, deprivace, k léčení využívali nejen znalost rostlin, ale i placebo - schopnost těla uzdravit se samo. Jejich zkušenosti byly spjaty především s přírodou, s jejími cykly a plynutím. Propojení dávné moudrosti s moderní vědou nám dává komplexní a velmi zajímavou možnost jak na sobě pracovat.

Naši předkové


Moudrost našich předků


V dávné minulosti můžeme objevit skutečnou moudrost. Naši předci nás mohou mnohému naučit. Od principů fungování světa, zákonitostí života až po prastaré zkušenosti, jak získat rovnováhu a harmonii v našem bytí. Tyto tisícileté zkušenosti mnohdy korespondují s poznáním dnešní vědy. Naši předkové například velmi dobře znali tranz, jen s ním zacházeli trochu jinak. Chodili do jiných světů pro prožitky, rady a zkušenosti a s těmi se pak vraceli zpět, do své reality. K uskutečnění této cesty praktikovali rituály, které ve vnějším světě podporovaly záměr k proměně ve světě vnitřním. Prováděli hluboké meditace, deprivace, k léčení využívali nejen znalost rostlin, ale i placebo - schopnost těla uzdravit se samo. Jejich zkušenosti byly spjaty především s přírodou, s jejími cykly a plynutím. Propojení dávné moudrosti s moderní vědou nám dává komplexní a velmi zajímavou možnost jak na sobě pracovat.