Ochranu vašeho soukromí

bereme vážně


Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek anebo návštěvníkem webu, svěřujete nám svoje osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a bezpečí. Seznamte se proto s ochranou osobních údajů a právy, které máte v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochrana osobních údajů


Základní informace


Prostřednictvím přihlášky na akci a dalších formulářů umístěných na stránkách romanstefek.cz nám poskytuje své osobní údaje. Odesláním přihlášky nebo formuláře našemu spolku potvrzuje souhlas s jejím zpracováním a ochranou. Provozovatel je zároveň jejich správcem.

Kontaktní údaje na správce Vašich osobních údajů:
Adresa pro doručování: Roman Štefek, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno-město
Telefonní číslo: +420 608 628 100
Kontaktní e-mail: info@romanstefek.cz

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000Sb. (o ochraně osobních údajů) a s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (dále jen GDPR).


Rozsah osobních údajů a účely zpracování


Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které zadáváte při vyplnění přihlášky: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa a další údaje, jako např. datum narození, zdravotní stav, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor).

Souhlasem s těmito podminkami nám poskytuje souhlas, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení k čemuž užíváme Vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení. Vaše e-mailová adresa bude využita po dobu fungování webového rozhraní, na kterém nabízíme služby obdobné těm, které byly v době souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovány.

Osobní údaje zadané v rámci přihlášky nebo jiného formuláře využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu Vašich právních nároků.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů


Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) a můžete tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Máte právo nás kdykoliv požádat o informaci, zda provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Pokud od Vás osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Na Vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných údajů.

Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.


Poskytování údajů třetím osobám


K Vašim osobním údajům mohou mít také přístup naši zaměstnanci nebo spolupracovníci. Abychom zajistili námi pořádané akce, využíváme služeb webové aplikace Mailchimp, Facebook a Google.


Používání cookies


Webová stránka efri.cz používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimalizovat webové stránky.

Cookies jsou malé “soubory”, které se ukládají na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.Naše webové stránky můžete také procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete také deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 30.9.2020.